Eddie Ephraums, Creative Elements, Voyageur Press, 2001
(168 sidor, ca 175 kr)fc_CreativeElements

Detta är en favorit i bokhyllan!

 

 

Jag gillar att kopiera och jag gillar svartvita landskapsbilder, därmed faller jag i precis rätt målgrupp för denna bok.

'Creative Elements' innehåller förvisso kapitel om hur man rent handhavandemässigt framställer och presenterar mörkrumskopior, men framförallt tycker jag att boken är en inspirationskälla för hur man kan arbeta fram en effektfull påsiktsbild. Författaren presenterar ett 20-tal bilder i boken. För varje bild visas negativet och den färdiga påsiktsbilden, se figur 1 nedan. Bilden ackompanieras därefter med en text över hur bilden exponerades i kameran och vilken utrustning som användes. Författaren försöker även att beskriva tanken bakom bilden och varför en viss kompsition valdes. Därefter följer en utförlig och praktiskt orienterad beskrivning om hur kopian framställts, se figur 2-3. Texten beskriver  vad fotografen vill uppnå med sin kopiering och med vilka metoder han vill uppnå detta resultat. Anledningen till varför en viss teknik valts och varför andra tekniker inte lämpar sig för aktuell bild beskrivs i lagom utsträckning. Teori varvas med praktik på ett bra sätt tycker jag.

Boken vinner absolut på sin ganska praktiska, men ändå informativa, framtoning. När jag bläddrar i boken blir jag väldigt inspirerad och finner för mig helt nya sätt att se på sina negativ och hur man kan göra effektfulla slutkopior av desamma. Jag kan varm rekommendera boken, speciellt med tanke på dess prislapp!

 

 inset1_CreativeElements

Figur 1: För varje fotografi i boken visas ursprungsnegativet tillsammans med den färdiga påsiktskopian.

 

 

inset3_CreativeElements

Figur 2:Exempel ur boken

 

inset2_CreativeElements

Figur 3: Exempel ur boken.

  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.